• સામગ્રી :-  ૧ કપ ચોખા ૨ મોટા લીંબુનો રસ ૨ લીલા મરચા ૧ ટી સ્પૂન રાઈ ૧ ટી સ્પૂન ચણાની દાળ ૧ ટી સ્પૂન અડદની દાળ ૧ ટેબલ સ્પૂન તળેલી ખારી […]

  લેમન રાઈસ

  સામગ્રી :-  ૧ કપ ચોખા ૨ મોટા લીંબુનો રસ ૨ લીલા મરચા ૧ ટી સ્પૂન રાઈ ૧ ટી સ્પૂન ચણાની દાળ ૧ ટી સ્પૂન અડદની દાળ ૧ ટેબલ સ્પૂન તળેલી ખારી […]

 • સામગ્રી :- ૧ બ્રેડ લૉફ ૧ ટેબલ સ્પૂન લસણની પેસ્ટ ૨ ટેબલ સ્પૂન સફેદ માખણ (ઘરે બનાવીએ તે) ૨ ટેબલ સ્પૂન અમુલ બટર ગ્રેટેડ ચીઝ (ખાવું હોય તેટલું) ૧ ટેબલ […]

  ગાર્લિક બ્રેડ

  સામગ્રી :- ૧ બ્રેડ લૉફ ૧ ટેબલ સ્પૂન લસણની પેસ્ટ ૨ ટેબલ સ્પૂન સફેદ માખણ (ઘરે બનાવીએ તે) ૨ ટેબલ સ્પૂન અમુલ બટર ગ્રેટેડ ચીઝ (ખાવું હોય તેટલું) ૧ ટેબલ […]

 • સામગ્રી :- ૧ ટેબલ સ્પૂન ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ૧/૨ ટી સ્પૂન આદુલસણની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન લીલા વટાણા ૧ ટેબલ સ્પૂન  છીણેલી કોબીજ ૧ ટેબલ સ્પૂન નાના ટુકડા કરેલું ગાજર […]

  કટલેટ્સ

  સામગ્રી :- ૧ ટેબલ સ્પૂન ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ૧/૨ ટી સ્પૂન આદુલસણની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન લીલા વટાણા ૧ ટેબલ સ્પૂન  છીણેલી કોબીજ ૧ ટેબલ સ્પૂન નાના ટુકડા કરેલું ગાજર […]

 • સામગ્રી :-  ૧ કપ ચોખા ૨ મોટા લીંબુનો રસ ૨ લીલા મરચા ૧ ટી સ્પૂન રાઈ ૧ ટી સ્પૂન ચણાની દાળ ૧ ટી સ્પૂન અડદની દાળ ૧ ટેબલ સ્પૂન તળેલી ખારી […]

  લેમન રાઈસ

  સામગ્રી :-  ૧ કપ ચોખા ૨ મોટા લીંબુનો રસ ૨ લીલા મરચા ૧ ટી સ્પૂન રાઈ ૧ ટી સ્પૂન ચણાની દાળ ૧ ટી સ્પૂન અડદની દાળ ૧ ટેબલ સ્પૂન તળેલી ખારી […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી :- ૧ બ્રેડ લૉફ ૧ ટેબલ સ્પૂન લસણની પેસ્ટ ૨ ટેબલ સ્પૂન સફેદ માખણ (ઘરે બનાવીએ તે) ૨ ટેબલ સ્પૂન અમુલ બટર ગ્રેટેડ ચીઝ (ખાવું હોય તેટલું) ૧ ટેબલ […]

  ગાર્લિક બ્રેડ

  સામગ્રી :- ૧ બ્રેડ લૉફ ૧ ટેબલ સ્પૂન લસણની પેસ્ટ ૨ ટેબલ સ્પૂન સફેદ માખણ (ઘરે બનાવીએ તે) ૨ ટેબલ સ્પૂન અમુલ બટર ગ્રેટેડ ચીઝ (ખાવું હોય તેટલું) ૧ ટેબલ […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી :- ૧ ટેબલ સ્પૂન ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ૧/૨ ટી સ્પૂન આદુલસણની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન લીલા વટાણા ૧ ટેબલ સ્પૂન  છીણેલી કોબીજ ૧ ટેબલ સ્પૂન નાના ટુકડા કરેલું ગાજર […]

  કટલેટ્સ

  સામગ્રી :- ૧ ટેબલ સ્પૂન ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ૧/૨ ટી સ્પૂન આદુલસણની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન લીલા વટાણા ૧ ટેબલ સ્પૂન  છીણેલી કોબીજ ૧ ટેબલ સ્પૂન નાના ટુકડા કરેલું ગાજર […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી :- ૧ કપ રવો ૧/૨ કપ ખાટું દહીં ૩/૪ (પોણો કપ) કપ પાણી ૧ ટે. સ્પૂન તેલ મોણ માટે ૧/૪ ટી સ્પૂન હળદર મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ૧ ટી સ્પૂન […]

  રવા ઢોકળા

  સામગ્રી :- ૧ કપ રવો ૧/૨ કપ ખાટું દહીં ૩/૪ (પોણો કપ) કપ પાણી ૧ ટે. સ્પૂન તેલ મોણ માટે ૧/૪ ટી સ્પૂન હળદર મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ૧ ટી સ્પૂન […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી  :- ૧   કપ  વ્હાઈટ ઓટ્સ ૧/૪   કપ  રોટલીનો લોટ ૨      ટેબલ સ્પૂન  ખાંડ ૨      ટેબલ સ્પૂન  દૂધ ૧      ટેબલ સ્પૂન સફેદ માખણ […]

  ઓટ એન્ડ રેઝિન કૂકીઝ્

  સામગ્રી  :- ૧   કપ  વ્હાઈટ ઓટ્સ ૧/૪   કપ  રોટલીનો લોટ ૨      ટેબલ સ્પૂન  ખાંડ ૨      ટેબલ સ્પૂન  દૂધ ૧      ટેબલ સ્પૂન સફેદ માખણ […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી  :-  ૧   કપ ઘઉંનો લોટ ૧  કપ મેંદો ૧ ચમચી શેકેલું જીરુ અને અજમો ૧ ચમચો તેલ મોણ માટે ૧  ચમચી અધકચરા ખાંડેલા મરી મીઠું  સ્વાદ પ્રમાણે તળવા માટે […]

  સાતપડી પૂરી

  સામગ્રી  :-  ૧   કપ ઘઉંનો લોટ ૧  કપ મેંદો ૧ ચમચી શેકેલું જીરુ અને અજમો ૧ ચમચો તેલ મોણ માટે ૧  ચમચી અધકચરા ખાંડેલા મરી મીઠું  સ્વાદ પ્રમાણે તળવા માટે […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી :-  ૫૦૦  ગ્રામ બટાકા બેસન ૧/૨ ટી સ્પૂન સફેદ મરી પાવડર મીઠું સ્વાદ અનુસાર ચાટ મસાલો તળવા માટે તેલ રીત :- સૌપ્રથમ બટાકાને બાફી લો. છાલ કાઢીને તેને ખમણી વડે છીણી […]

  આલૂ સેવ

  સામગ્રી :-  ૫૦૦  ગ્રામ બટાકા બેસન ૧/૨ ટી સ્પૂન સફેદ મરી પાવડર મીઠું સ્વાદ અનુસાર ચાટ મસાલો તળવા માટે તેલ રીત :- સૌપ્રથમ બટાકાને બાફી લો. છાલ કાઢીને તેને ખમણી વડે છીણી […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી :- ૧  કપ મગની બાફેલી દાળ ૧/૨ કપ ઝીણી સમારેલી પાલક ૨ કપ ઘઉંનો લોટ લસણ મરચાની પેસ્ટ હળદર, મીઠું, લાલ મરચા પાઉડર સ્વાદ પ્રમાણે મોણમાં નાખવા તેલ રીત […]

  પાલક મગદાળના પરાઠા

  સામગ્રી :- ૧  કપ મગની બાફેલી દાળ ૧/૨ કપ ઝીણી સમારેલી પાલક ૨ કપ ઘઉંનો લોટ લસણ મરચાની પેસ્ટ હળદર, મીઠું, લાલ મરચા પાઉડર સ્વાદ પ્રમાણે મોણમાં નાખવા તેલ રીત […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી  :-  ૨      કપ ગાયનું દૂધ ( સાવ ઓછા ફેટનું દૂધ) ૧     ચમચો લીંબુનો રસ ૨ ૧/૨     કપ પાણી ૩/૪      કપ ખાંડ […]

  રસગુલ્લા

  સામગ્રી  :-  ૨      કપ ગાયનું દૂધ ( સાવ ઓછા ફેટનું દૂધ) ૧     ચમચો લીંબુનો રસ ૨ ૧/૨     કપ પાણી ૩/૪      કપ ખાંડ […]

  Continue Reading...

 • સામગ્રી :- ૨ કપ ઘઉંનો જાડો લોટ અથવા ૧ કપ ઘઉંનો લોટ અને ૧ કપ રવો ૧/૪ કપ ચણાનો લોટ ૧/૨ કપ દળેલી ખાંડ અથવા ભાંગેલો ગોળ ૨ ટેબલસ્પૂન ઘી […]

  લાડુ

  સામગ્રી :- ૨ કપ ઘઉંનો જાડો લોટ અથવા ૧ કપ ઘઉંનો લોટ અને ૧ કપ રવો ૧/૪ કપ ચણાનો લોટ ૧/૨ કપ દળેલી ખાંડ અથવા ભાંગેલો ગોળ ૨ ટેબલસ્પૂન ઘી […]

  Continue Reading...