સુંવાળી

દિવાળી આવે એટલે જાતજાતના નાસ્તા તો બને જ અને એમાં પણ મઠિયા અને સુંવાળી તો જાણે દિવાળીના ટ્રેડમાર્ક…. આવો તો આજે એ પરંપરાગત સુંવાળીની રીત યાદ કરી લઈએ. સામગ્રી :- […]

દિવાળી આવે એટલે જાતજાતના નાસ્તા તો બને જ અને એમાં પણ મઠિયા અને સુંવાળી તો જાણે દિવાળીના ટ્રેડમાર્ક…. આવો તો આજે એ પરંપરાગત સુંવાળીની રીત યાદ કરી લઈએ.

સામગ્રી :-

૫૦૦ ગ્રામ મેંદો
૨૦૦ ગ્રામ ખાંડ
૧ કપ પાણી
૧૦૦ ગ્રામ ઘી
૩ ચમચી તલ
તળવા માટે તેલ

રીત :-

એક પહોળા વાસણમાં મેંદો લઈ તેમાં ઘીનું મોણ ઉમેરી ભેળવી લો. ૧ કપ પાણીમાં ખાંડ નાખીને ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરો. તલને ૧૦ મિનિટ પાણીમાં પલાળીને નિતારી લો. સહેજ કોરા કરીને પછી અધકચરા ખાંડી લો. જેથી ગરમ તેલમાં તલ ફૂટીને દઝાડે નહીં.

હવે તલને લોટમાં ભેળવી અને ખાંડનું પાણી નાખીને કડક લોટ બાંધી લો. એકસરખા લુઆ બનાવીને પાતળી પાતળી પૂરીઓ વણી લો. સહેજ વાર સુકાવા દઈને પછી ગરમ તેલમાં તળી લો.

About